ارتباط با ما

قزوین کیلومتر 2 جاده باراجین پارک علم و فن آوری امام خمینی استان قزوین دهکده علم و خلاقیت کارنو

logo
دهکده کارنو
خلاقیت آموختنی است
قزوین کیلومتر 2 جاده باراجین
پارک علم و فن آوری امام خمینی استان قزوین
دهکده علم و خلاقیت کارنو
تلفن:02833652654
ایمیل: alisoroush11@gmail.com کدپستی:3471991984

Style Switcher
  • Blue Default
  • Golden
  • Purple